אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים

שירותים למפגר

מרכזת התחום במחלקה לשירותי רווחה: חגית אבגי, עו"ס
טלפון:  077-9779421
הטיפול באדם המפגר מתחיל מרגע היוולדו. העובדים הסוציאליים ערים למצבי המשבר
הנוצרים במשפחה עם לידתו של ילד מפגר ואחריה ומסייעים בפתרונות פרטוניים ומעשיים.
הם מספקים עזרה והדרכה והפנייה למסגרות המתאימות לצרכיהם בקהילה ומחוצה לה.
במחלקה פועלת עובדת סוציאלית שהיא פקידת סעד לפי 
"חוק הסעד טיפול במפגר (1969)". המגמה הטיפולית היא לאפשר למשפחות 
ולמפגרים להגיע לחיים הקרובים ביותר ל"נורמליים".

יחידת השיקום

מרכזת התחום שיקום במחלקה לשירותי רווחה: זהר רפאלי, עו"ס
טלפון: 077-9779419

היחידה מטפלת במבוגרים ובילדים עם נכויות פיזיות, חושיות, מחלות כרוניות ותסמונות 
נדירות כדי להביא לשיפור התפקוד וההשתלבות של נכים 
ומוגבלים במסגרות חברתיות ובתעסוקה. השירותים שנותנת היחידה כוללים:
תמיכה, ייעוץ, הכוונה וטיפול רגשי לנכים ולבני משפחותיהם על-ידי
העובדת הסוציאלית זהר רפאלי. הפנייה לשירותי שיקום תעסוקתי 
באמצעות גופים מקצועיים להכשרה מקצועית.

בריאות הנפש – מטרתה של המחלקה היא לתמוך בתהליך השיקומי של אוכלוסייה ייחודית 
זו ולאפשר לה חיים עצמאיים בקהילה, תוך שמירת כבודו וחירותו של כל אדם. הטיפול 
בחולי הנפש הוא במסגרת משרד הבריאות. המחלקה עובדת בשיתוף 
פעולה אינטנסיבי בהתאם לצורך.

מחלקתנו מציעה את השירותים הבאים:

יצירת ושמירת קשר עם גורמים מטפלים נוספים לקידום הטיפול 
(המערכת הרפואית, מסגרות טיפוליות, מסגרות חינוכיות, 
ביטוח לאומי, משרד השיכון וכדומה).

הפניה וליווי לוועדת סל שיקום של משרד הבריאות כמנוף לשיקום בקהילה.
ליווי ותמיכה לפגוע הנפש ובני משפחתו.
בשנים האחרונות פועלת ביישוב הסמוך בנימינה תוכנית "עמיתים", שהיא פרויקט של
משרד הבריאות וחברת המתנסים, המשלב אנשים נפגעי נפש בפעילות של המתנסים 
כולל נפגעי נפש מפרדס חנה-כרכור.

מועדון "אנוש" בחדרה, הפתוח כמה פעמים בשבוע בשעות אחר הצהריים, נותן מענה 
חברתי לכמה תושבים מפרדס חנה-כרכור.(בקרוב אצלנו ברח' ש"בל)

בפרדס חנה-כרכור פועל זה ארבע שנים מועדון חברתי לנפגעי נפש בשם "מקום  בלב".
הפרויקט הוקם ע"י המדור לעבודה קהילתית ומשרד הבריאות פתוח פעמיים בשבוע. 
המועדון מספק מגוון של של חוגים ופעילויות העשרה לכ-30 נפגעי נפש מפרדס חנה-כרכור
ומהוסטלים בסביבה.

המרכז האזורי תעסוקתי "כישורי חיים" הפועל בחדרה מכין נפעי נפש לעולם 
העבודה ומשרת גם את תושבינו.

מרכז אזורי של השמה לעבודה לנפגעי נפש פועל בחדרה.

בבית החולים לבריאות הנפש "שער מנשה" פועלת מרפאה לבריאות הנפש  
המשרת את תושבי פרדס חנה-כרכור.

טיפול באנשים עם אוטיזם – השירות נותן מענה לילדים ובוגרים שלוקים באוטיזם, 
שהיא הפרעה התפתחותית נרחבת במיומנויות חברתיות, בתקשורת ובהתנהגות. 
ילד ובוגר שקיים לגביו חשד לאוטיזם יופנה על-ידי העובדת הסוציאלית 
לטיפול באדם עם אוטיזם" 
שבמשרד הרווחה לשם אבחון, הכרה וקבלת המלצות לדרכי טיפול. 

מגוון השירותים הנתמכים ע"י היחידה:
* שילוב אנשים עם אוטיזם במסגרת חוץ ביתיות.
* שילוב ילדים עם אוטיזם עד גיל שלוש במעונות יום.
* טיפול ישיר בילדים עד גיל שלוש באמצעות סומך במסגרת מעונות יום רגילים בקהילה.
   המוכרים על ידי משרד התמ"ת
* טיפול ישיר בילדים עם אוטיזם מעל גיל 3 ומעלה באמצעות חונך וחונכת בבית המשפחה.