חברי מליאת המועצה/הועדה המקומית

 

חיים געש
תפקיד : ראש המועצה , יו"ר ועדת ההנהלה , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה,
 יו"ר ועדת מל"ח/פס"ח, יו"ר ועדה לשימור אתרים, יו"ר ועדת בטחון
סיעה: תלמ
טלפון: 077-9779703/5
פקס: 077-9779704/6

אימייל: c.tzila@pardes-hanna-karkur.munu.il

עו"ד, ד"ר אלדד בר כוכבא
תפקיד : סגן  ומ"מ ראש המועצה , חבר ועדת הנהלה, יו"ר ועדת המשנה של הועדה המקומית לתכנון ובניה,
יו"ר הועדה למיגור אלימות, חבר ועדת מכרזים, חבר ועדת מל"ח פס"ח
סיעה: הרשימה העצמאית למען פח"כ
טלפון: 077-9779717 , 050-7376800
פקס: 077-9779718

אימייל: b.eldad@pardes-hanna-karkur.muni.il

אלי אטיאס
תפקיד: סגן ראש המועצה ,חבר ועדת הנהלה, יו"ר ועדת מכרזים , מחזיק תיק הספורט,

חבר ועדת המשנה לתכנון ובניה
סיעה: תלמ
טלפון: 052-8889691
אימייל: e.eli@pardes-hanna-karkur.muni.il  / eliahuatias@gmail.com

יואב קעטבי

תפקיד: סגן ראש המועצה בתואר, חבר ועדת הנהלה
סיעה: ליכוד
טלפון: 052-5213935
אימייל: y.k1949@walla.com

חיה בן  צבי
תפקיד : חברת ועדת הנהלה,חברת הועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור, חברת ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים,

חברת ועדת איכות הסביבה, חברת ועדת רווחה, חברת ועדת אירועים, מחזיקת תיק הגמלאים
סיעה: תלמ
טלפון: 052-2828906
אימייל: 38hayabz@gmail.com

שרון בן צור
תפקיד : חברת ועדת הנהלה, יו"ר ועדת חינוך , חברת ועדת מכרזים, חברת ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
סיעה: תלמ
טלפון: 052-2316777
אימייל: sharonbentsur2013@gmail.com

נחמיה מנצור

תפקיד: חבר ועדת הנהלה, חבר ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים, חבר ועדת איכות הסביבה, חבר ועדת שימור, 

חבר ועדת אירועים.
סיעה: הבית היהודי
טלפון: 052-2388915
אימייל: Nehemiah_m@walla.com

רינה רונן
תפקיד : חברת ועדת הנהלה, יו"ר הועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור , יו"ר ועדת שמות והנצחה
למקומות ציבוריים, יו"ר ועדת ארועים, חברת ועדת שימור.
סיעה: הרשימה העצמאית למען פח"כ
טלפון: 054-4273648
אימייל: rina.phk@gmail.com

הרב יעקב צדקה
תפקיד : חבר ועדת הנהלה, יו"ר ועדת הנחות , חבר ועדת המשנה לתכנון ובניה, חבר ועדה למיגור אלימות, חבר ועדת רווחה.
סיעה: ש"ס
טלפון: 050-8732000
אימייל: 8732000@gmail.com

איציק לב
תפקיד : יו"ר הועדה לאיכות הסביבה, נציג המועצה בוועדה לתיאום תנועה , חבר ועדת משנה לתכנון ובניה,

חבר ועדת חינוך, חבר ועדת בטחון, מחזיק תיק הצעירים.
סיעה: יש עתיד
טלפון: 052-3464070
אימייל: Yitzhakl15@gmail.com

אבי כאכון
תפקיד : חבר ועדת הנהלה, יו"ר הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים , חבר ועדת מכרזים,

חבר ועדת משנה לתכנון ובניה, חבר ועדת מל"ח פס"ח, חבר ועדת אירועים, חבר ועדה למיגור אלימות,

נציג בוועדה החקלאית
סיעה: המושבה שלנו
טלפון: 052-8901951
אימייל: avikakun@gmail.com

אפרים מעודה
סיעה: זך
טלפון: 050-5262534
אימייל: Efraimmauda1@walla.co.il

הגר פרי-יגור
תפקיד : יו"ר ועדת ביקורת , חברת ועדת המשנה לתכנון ובניה, חברת ועדה לשימור אתרים, חברת ועדת רווחה,

חברת ועדת בטחון.
סיעה: ביחד עם העבודה
טלפון: 052-3393796
אימייל: hagar.phk@gmail.com

רון לירם

תפקיד: חבר ועדת משנה לתכנון ובניה, חבר ועדת מכרזים, חבר ועדת ביקורת, חבר ועדת איכות הסביבה,

חבר ועדת הנחות, חבר ועדת חינוך.
סיעה: ביחד עם העבודה
טלפון: 058-7070011
אימייל: leeramron@gmail.com

מיכה מגידש

תפקיד: חבר ועדת ביקורת
סיעה: עתיד ביתנו
טלפון: 053-7719338
אימייל:megidishm@014.net.il