מחלקת מים והביוב

איחוד מערכות הגבייה - ארנונה מים וביוב במועצה המקומית

תעריפי המים והביוב

הודעה על שינוי מקור מים

הודעה בדבר הארקה ומים

הודעה בדבר פרויקט החלפת מדי מים

קבלת קהל  ברח' הדקלים 103 . לתקלות ניתן להתקשר למוקד 106 (24 שעות ביממה)

טלפון לבירורים 077-9779724/7/9

* יום ג' 16:00 - 18:00

* יום ה' 8:30 - 10:30

פקס 15377-9779-324

* אישור תכניות בתאום מראש בלבד בטלפון 077-9779724/7/9