פרוטוקולים

כותרת תאריך סדר יום פרוטוקול תמליל וידאו
ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 34 (14/15) - אישור תקציב המועצה לשנת 2016 31/12/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו
ישיבת מועצה מן המניין מס' 33 (13/15) 03/12/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו
ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 31 (11/15) - עדכון תקציב המועצה לשנת 2015 05/11/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו
ישיבת מועצה מן המניין מס' 32 (12/15) 05/11/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו
ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 30 (10/15) - אישור חוק העזר לפרדס חנה כרכור (סלילת רחובות) התשע"ו 2016 10/09/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו
ישיבת מועצה מן המניין מס' 29 (9/15) 03/09/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו
ישיבת מועצה מן המניין מס' 28 (8/15) - ישיבת המשך 13/08/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו
ישיבת מועצה מן המניין מס' 28 (8/15) 06/08/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו
ישיבת מועצה מן המניין מס' 27 (7/15) 02/07/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו
וידאו חלק ב' - ישיבת מועצה 2.7.15 02/07/2015 תמלול וידאו
ישיבת מועצה לא מן המניין (מיוחדת) מס' 26 (6/15) - אישור צו הארנונה לשנת 2016 25/06/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו
ישיבת מועצה מן המניין מס' 25 (5/15) 04/06/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 24 (4/15) 14/05/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו
ישיבת מועצה מן המניין מס' 23 (3/15) 05/03/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו
ישיבת מועצה מן המניין מס' 22 (2/15) 12/02/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו
ישיבת מועצה מן המניין מס' 21 (1/15) 01/01/2015 סדר יום פרוטוקול תמלול וידאו