רישוי עסקים

ייעוד המחלקה

המחלקה אחראית על יישום ואכיפת חוק רישוי עסקים ועל הטיפול בכל העסקים טעוני הרישוי
ביישוב, כולל הליכי הרישוי וההליכים המשפטיים, ניהול שוטף וטיפול בפניות התושבים.

תפקידי המחלקה

  • אחריות לקבלת חוות דעת מקצועיות מגורמי חוץ כמו: משטרה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות ובתוכו שירותי המזון והרוקחות, משרד העבודה, מכבי האש וכדומה.
  • אישור תוכניות ובקשות לרישיונות עסק מול מהנדס המחוז מטעם משרד הבריאות.
  • תוכניות סניטריות, רישיונות עסק והיתרים, שאושרו על-ידי גורמים המוגדרים בחוק כגורמים מאשרים (מהנדסים, וטרינרים)

מנהל:שלמה סנדורי
טלפון: 077-9779891
פקס : 077-9779864