שידורי ישיבות מועצה

שידורי LIVE במועדי ישיבות בלבד 
VOD שידורים חוזרים בפרוטוקולים