תוכנית מתאר מקומית

מינהל התכנון במשרד הפנים והמועצה המקומית פרדס חנה כרכור מקדמים את הכנת תוכנית המתאר המקומית לשנת היעד 2030 
התוכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי בראשית אדר' אילן אייזן. תוכנית המתאר תקבע את השימושים, התכליות וייעודי הקרקע בתחום כל שטחי הישוב. מטרתה של תוכנית המתאר הכוללת לפרדס חנה כרכור היא ליצור סדר והתוויה כוללת של התפתחות היישוב. לאחר שתאושר תהפוך תוכנית המתאר למסמך חוקי מחייב, שינחה את התפתחות הישוב לטווח ארוך.

המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור נוסדה ב-1969, בעקבות איחוד בין המושבות כרכור (שנוסדה ב-1913) ופרדס חנה (שנוסדה ב-1929). תוכניות המתאר העיקריות התקפות בישוב הוכנו עוד לפני האיחוד בין פרדס חנה וכרכור, בשנים 1966 (תוכנית המתאר לפרדס חנה) ובשנים 1971-1973 (תוכנית המתאר לכרכור). מאז הוכנו תוכניות מתאר נקודתיות רבות ברחבי היישוב, שהביאו לשינויים רבים בתפקודו ומאפייניו. תוכנית המתאר הכוללת לפרדס חנה כרכור תיצור סדר ותטווה את פיתוח הישוב בעתיד.

תוכנית המתאר תלווה בתהליך שיתוף הציבור, המטרה היא לייצר תוכנית שתתאים ותענה ככל הניתן על צרכיהם של התושבים. לשם בדיקה ולימוד של רצונות הציבור יערכו מפגשים פומביים, קבוצות עבודה והצגה של חומרי התכנון במסגרת אתר אינטרנט זה. בשאר עמודי האתר תוכלו למצוא מידע נוסף והסבר של מונחים שונים העשויים לסייע בהשתתפותכם בהכנת התכנית.